مرکز امام خمینی (ره) تالش
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه الکتروموتور

در کارگاه کارگاه الکتروموتور استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیر ماشین های الکتریکی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : کامبیز رحیمی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک :
کامبیز رحیمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

.