مرکز امام خمینی (ره) تالش
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه رنگ کاری چوب

در کارگاه کارگاه رنگ کاری چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

رنگکاری چوب درجه 2 - رنگ کاری چوب درجه 1 - نقاش ساختمان

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : حسن ناطقی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
پست الکترونیک :
حسن ناطقی

تجهیزات موجود در کارگاه

تجهیزات رنگ کاری

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

.