مرکز امام خمینی (ره) تالش
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه صنایع چوب

در کارگاه کارگاه صنایع چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

درودگری درج 2 - درود گری درجه 1 - کابینت ساز چوبی درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : روح الله ظهیری
مدرک تحصیلی : دانشجوی کارشناسی ارشد
پست الکترونیک :
روح الله ظهیری

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

.