مرکز امام خمینی (ره) تالش
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه مکانیک

در کارگاه کارگاه مکانیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :مکانیک خودرومشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : شهرام رحمتی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
پست الکترونیک :
شهرام رحمتی

تجهیزات موجود در کارگاه

موتور خودرو
یک عدد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

.