مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

کارگاه کارگاه شبکه

در کارگاه کارگاه شبکه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تکنسین عمومی شبکه - NetWork

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی : امیر کوچکی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
پست الکترونیک :
امیر کوچکی

تجهیزات موجود در کارگاه

10 عدد رایانه
یک عد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

تکنسین عمومی شبکه .