مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
آدرس سایت سرشماری www.sarshomari95.ir         * * *             دهه امر به معروف و نهی از منکر    

گالری تصاویر

مرکز منتخب

مرکز منتخب

۴آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۸
تصویر مرکز مهارتهای پیشرفته

تصویر مرکز مهارتهای پیشرفته

۲۸مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۲۰